Екип

Издателски съвет

Редакционен съвет

доцент Георги Лафчиев - Главен редактор

доц. Георги Лафчиев – главен редактор

проф. Чавдар Дамянов – зам.- главен редакторпроф. Чавдар Дамянов – зам.- главен редактор

Благовест Сендов (син) – зам.- главен редакторБлаговест Сендов – зам.- главен редактор

Божидар Чернаев – отговорен редактор

Петър Н. Нейчев – автор

 

Златан Петров - авторЗлатан Петров – автор

 

Веселин Пеев – маркетинг

Веселин Пеев – маркетинг

Хачик Язъджиян - фото и видеоХачик Язъджиян – видео