Реклама

Ние знаем от какво се вълнуват нашите потребители. Осигуряваме не просто контакт с голям обем аудитория, а качествена комуникация с точните хора – спрямо техните интереси, демография и контекст.

МАКЕТ МАКЕТ ИНВЕНТАР РАЗМЕР ПОЗИЦИОНИРАНЕ УНИКАЛНИ
ПОСЕЩЕНИЯ
ГАРАНТИРАНИ
ИМПРЕСИИ
ЦЕНА 1000 имп.
Leaderboard 729 x 90 px Всички страници 5 000 10 000 10.00 лв.
Premium
Rectange
300 x 250 px Всички страници 5 000 10 000 12.00 лв.
Medium
Rectange 2
300 x 250 px Всички страници 5 000 10 000 9.00 лв.
Medium
Rectange 3
300 x 250 px Всички страници 5 000 10 000 8.00 лв.
Medium
Rectange
4-5-6
300 x 250 px Всички страници 5 000 10 000 x 6.00
Full
Banner
428 x 60 px Вътрешни страници 5 000 10 000 6.00 лв.

Платена статия:

– С предоставен текст – 100 лв.

– Статия написана от нас – 200 лв

* Всички цени са с включен ДДС.
** При заявяване на повече от една рекламна позиция ще се възползвате от индивидуалните ни предложения.